همایش IOT Emerge:

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید اینجا کلیک کنید.